Praktijk Fulcrum

Over Osteopathie

Osteopathie is een volwaardige medische discipline waarvoor u geen voorschrift nodig heeft. Indien nodig wordt er samengewerkt met artsen en andere medische disciplines.
De ziekenfondsen erkennen osteopathie en betalen de behandelingen gedeeltelijk terug.

Osteopathie is een manuele geneeswijze die zich stoelt op de kennis van een waaier aan wetenschappen. De grote peilers zijn anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie.
De toepassing van deze wetenschappen vertaalt zich, door de handen van een osteopaat, in een manuele diagnostische en therapeutische benadering voor het behandelen van functiestoornissen van lichaamsweefsels en gewrichten in het kader van hun aandeel in het ontstaan van ziekteverschijnselen.

In deze toepassing is het van belang de osteopathische concepten en de principes te respecteren, de kunst te beheersen en de kennis te integreren.

Het hoofddoel is het herstellen van de bewegingsvrijheid van de verschillende weefsels. Via deze weg kan de gezondheid hersteld en behouden worden alsook ziekteverschijnselen voorkomen worden (preventie).

Een osteopaat let onder andere op bewegingsveranderingen in lichaamsweefsels; dit kan gaan over bewegingen in gewrichten maar eveneens over bewegingen van weefsels die zich situeren op een subtieler palpatieniveau (palpatie = het (be-)tasten).
Stilstaand water is niet zo zuiver als stromend water. Zo is het ook in het lichaam. Als een weefsel niet functioneert zoals het zou moeten, dan brengt dit functieverlies, ziekteverschijnselen en/of pijn met zich mee. Deze tracht een osteopaat op te heffen door de mobiliteit – en daarmee de functie – terug te brengen.

De osteopaat let tijdens een behandeling onder andere op

  • de eenheid en totaliteit van het menselijk lichaam (een lichaamsdeel beïnvloedt een ander, op verschillende manieren)
  • de wederzijdse relatie tussen structuur en functie (als je bijvoorbeeld een spier (=structuur) traint wordt deze sterker (=functie))
  • de (zelf-)genezende en (zelf-)regulerende krachten die een lichaam in zich draagt (wondgenezing, ontstekingsremming, doorbloedingsveranderingen, etc.).