Praktijk Fulcrum

Kinderen

De behandeling van kinderen kan soelaas brengen voor het kind zelf en voor de ouders.
Hierbij denken we aan symptomen als:

– buikpijn, moeilijke stoelgang
– zindelijkheidsproblemen
– groeipijnen
– gedrags- en ontwikkelingsstoornissen
– slaapstoornissen
– concentratie- en leerproblemen
– spraak- en motorische ontwikkelingsvertraging
– herhaaldelijke oor- en luchtweginfecties, astma
– etc.